Inklusion og skolevægring

Viden om inklusion

Hvis du er lærer, pædagog eller leder, der arbejder i folkeskolen, så er jeg sikker på, at du indimellem har haft lyst til at kunne ringe 112, når alt har set uoverskueligt ud for dig og de elever, der skal inkluderes i almen undervisning.


Vi kan alle komme i situationer i vores faglige liv, hvor vi ikke kan overskue opgavens mange facetter alene. I de tilfælde er der brug for hjælp, støtte og måske et helt andet perspektiv på sagen. Det kan jeg tilbyde jer at finde.


Jeg kommer meget gerne ud til jer, således vi i fællesskab kan arbejde mod solide lokale løsninger, og se hvordan I bedst kan få en vitaminindsprøjtning til jeres arbejde med inklusion.


Værktøjer til inklusion

I samarbejde med en række skoler og deres dygtige medarbejdere har jeg udviklet en værktøjskasse, der med udgangspunkt i fagligt funderet praksis, giver dig/jer en konkret og nærværende hjælp i jeres arbejde med inklusion.


Værktøjerne baserer sig på hands-on observation og konkrete forslag og ideer, der umiddelbart kan bringes i anvendelse i klasselokalet. Samtidig er der fokus på, hvordan samarbejdet mellem lærere og støttepersoner kan blive mere konkret og ikke mindst udviklet til begge parters fordel.


Skolevægring

Nogle gange er inklusionopgaven så umulig, at eleven i desperation vælger at blive helt væk fra undervisningen. Når elever, der har det så vanskeligt i skolen, tager så drastiske beslutninger, så er det svært at få dem til at skifte mening. Her skal der skræddersyes løsninger i et samarbejde mellem forældrene, lærerne, pædagogerne og ikke mindst eleven selv for at genoprette modet til at fortsætte. Her kan jeg byde ind med solid erfaring og succeshistorier fra min praksis.


Teoretiske vitaminer

Det teoretiske fundament for inklusionsredskaberne  i min værktøjskasse er blandt andet inspireret af viden og forskning om opmærksomhed, selvkontrol, hukommelsesstrategier, klasserums-ledelse, anvendt adfærdsanalyse samt diverse neuropsykologiske forståelser.